CZ / SK (Richard Adam)

Sbírání obrazů mladých, začínajících autorů je jedním z hlavních principů, na kterých je budována sbírka Wannieck Gallery. Je to celkem pochopitelné. Ve většině případů se výtvarný talent projeví již během studia na vysoké škole a vytváření ucelených kolekcí jednotlivých autorů i celých generací je o to snazší, čím ucelenější obraz si o tvorbě jejich protagonistů můžeme již od dob studií vytvořit. Tento zájem má pochopitelně i opačný efekt a výtvarníky velmi často motivuje k rozvíjení talentu a další tvorbě.

Z osobních návštěv a setkání s výtvarníky obou blízkých národů Čechů a Slováků postupně vykrystalizovala potřeba představit uměnímilovné veřejnosti výběry z tvorby umělců „sousedního státu“. Vladimír Beskid kurátorsky připravil loňskou výstavy slovenského umění PitoreSka ve Wannieck Gallery, letos pak reprezentativní výběr současné české malby ze sbírek Wannieck Gallery v galeriích v Trnavě a Nitře. Je, domníváme se, proto zcela logické, že třetí výstava, tentokrát opět v prostorách Wannieck Gallery, není již pouhou přehlídkou tvorby vzniklé v Čechách či na Slovensku, ale daleko spíše jistou konfrontací generačně podmíněných malířských aktivit obou národů.

Konceptuální malířská tvorba v širokém slova smyslu, modifikované realistické tendence nebo třeba vliv streetartu a graffiti. Všechny tyto i mnohé další polohy malby jsou na výstavě zastoupeny. Při výběru malířů jsme si přitom nestanovili žádná koncepční ani jiná kriteria či omezení. Rozhodujícím faktorem byla kvalita umělcovy tvorby. Na druhé straně jsme si vědomi, že zvláště u nejmladších výtvarníků /a někdy i studentů/ není výběr podložen ani tak dlouhodobými výsledky tvorby, jako spíše její momentální kvalitou. Za několik let se může situace mladé, nebo ještě spíše nastupující generace jevit poněkud jinak, ale to je skutečnost, se kterou se musí při koncipování takovýchto výstav vždy počítat. Fakt, že ne všichni generačně zajímaví autoři jsou na přehlídce představeni neznamená v žádném případě popření jejich kvality.

Co se týče samotných umělců, rozhodující pro jejich zařazení a tedy vlastně pro „uznání“ jejich tvorby, bylo, jako vždy, široké seznámení se s jejich malbou i okolnostmi, za kterých vzniká. Přitom jsme se snažili respektovat a zároveň reflektovat i určité regionální odlišnosti, které, podle našeho názoru, jsou zvláště na Slovensku poměrně výrazné /na jedné straně „Košický okruh“ – Blažo, Vasilko, Sirka, Králik, na druhé pak absolventi atelieru Ivana Csudaie na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění – Šille, Baffi, Czinege, Černušák, Mrvová. A ještě jeden záměr hrál při koncipování slovenské části expozice důležitou roli. Slovenští výtvarníci nevystavují v Čechách zas až tak pravidelně. Jejich dílo jsme se proto pokusili představit v poněkud širším časovém rozmezí.

CZ / SK – tisková zpráva výstavy (Richard Adam, 2008)