Kustodka (Marika Kupková)

Svoji diplomovou práci v Ateliéru malba 3 z roku 2009 na Fakultě výtvarných umění VUT nazval Petr Dub (1976) „Reframed“. Použil tak název kurátora Galerie mladých Jana Zálešáka pro výstavu, kterou tento autor měl ve zmíněné galerii spolu s Janou Bernartovou. Pojem „přerámování“ uvozoval Dubovy experimenty s formátem obrazu, s jeho prostorovou dimenzí a s instalačním přístupem, kdy galerii pojímá jako další rám, a to jak ve smyslu prostorovém, tak institucionálním.

Přívlastek „Reframed“ lze postoupit i jeho současnému výstavnímu projektu v Domě u prstenu – Galerie hlavního města Prahy, která představuje šesté pokračování cyklu Start Up II, zaměřeného na mladé umělce zdejší výtvarné scény. (V rámci toho cyklu zde vystavovali například Adéla Babanová, Nikola Čulík, Tomáš Džadoň, Adam Vačkář, ad.) Oproti jeho obvyklému abstraktnímu tvarosloví zde draperie malířského plátna vytváří lidskou figuru – kustodku rezignovaně sedící v čelní stěně prostoru. Kromě tematizace rámu ve smyslu prostorovém – surové plátno slouží jako „sochařský“ materiál, jehož instalace využívá rám architektury daného prostoru – je zde posílena i jeho sociální resp. institucionální dimenze.

Protkání prostoru silonovou sítí s dvěma rybářskými pruty nabízí různé možnosti čtení významu. Tím nejdoslovnějším je personální konstelace současného galerijního provozu: příznačná situace prázdné galerie s útrpně hlídkující kustodkou, která (nikoli kustodka, ale galerie) nahazuje vlasce návštěvníkům s paradoxním výsledkem jejího znepřístupnění. Výrazným intelektuálním jokem je tvář oné kustodky s podobou Jeana Baudrillarda. Výběr tohoto francouzského poststrukturalistického filozofa otevírá úvahu nad souvislostmi mezi simulakry, stavem současného výtvarného provozu a individuální vztahem umělce k vlastní činnosti. Narativní rozměr a kritické pojetí představují prvky překvapivě rozšiřující autorův stávající výrazový rejstřík.

Instalace současně potvrzuje autorovu soustředěnost k sebereflexivní dimenzi média malby a zpřítomňuje podstatné rysy výtvarného provozu. Hříčka simulakra nabyla účinnosti, když se za mými zády objevila kustodka upozorňující, ať se nesnažím instalací procházet.

Kustodka (Marika Kupková, časopis Ateliér č. 6, 2011)