Kustodka – Start Up (Sandra Baborovská)

Motto:
„Art is about inventing another scene; inventing something other than reality.“
„Irony is also part of the conspiracy of art.“ (Jean Baudrillard)


V pořadí šestým tvůrcem vystavujícím v projektu Start-up II. je Petr Dub (* 1976), absolvent Ateliéru malířství brněnské Fakulty výtvarných umění, a současný doktorand Ateliéru intermédia. Do prostoru výstavní místnosti přízemí Domu U Zlatého Prstenu připravil novou intervenci, jež tematizuje prostředí galerijního provozu.

Konceptuální projekt Kustodka je inspirován filosofií Jeana Baudrillarda (1929–2007), přesněji spisem The Conspiracy of Art navazujícím na autorovu proslulou teorii takzvaných simulaker ze začátku osmdesátých let minulého století. Baudrillard tvrdí, že žijeme v mediálním světě, v němž se stále obtížnějším stává rozlišování mezi tím, co je skutečné a co pouhým zdáním. Originály nahradily kopie a napodobeniny tvoří svou vlastní skutečnost, hyperreálný svět. Takovým simulakrem, které nás programově svádí, abychom k němu přistoupili blíže, může být i postava v galerii Start-up představující sedící kustodku. Přístup k ní je znemožněn a s ním i možnost odhalení materiálu a techniky, jakými je postava vytvořena. Brání nám v tom spletité neviditelné vlákno vycházející z udice, na níž umělec pozorovatele doslova „nachytal“. Pavučina z vláken tvoří, podobně jako ve světě mediálních obrazů, zábranu a distanc. V myslích se nám vyjevuje iluzivní obraz podivné ironicky pojaté figury, v níž pozornější diváci spatří androgynní bytost odkazující ke zmíněnému francouzskému filosofovi.

Petr Dub pracuje s plátnem obrazu jako s uměleckým jazykem a tvárným instalačním prvkem. Svůj tvůrčí názor již před dvěma lety formuloval diplomovou prací s názvem Unframed, během níž odstranil rám závěsného obrazu a zbavil se tak geometricky předurčeného plátna, ze kterého vytvořil draperii jíž tvaruje, „maluje“ své plastické obrazy. Rámem díla se Petru Dubovi stalo prostředí galerie, ve kterém obvykle sedává kustodka, jež má ke galerijní expozici ambivalentní vztah. Představuje její „neviditelnou“ součást.

Kustodka – tisková zpráva k výstavě Kustodka (Sandra Baborovská)
Start-up II
PETR DUB / KUSTODKA
28. 4. – 31. 5. 2011, út-ne 10.00 – 18.00, Dům U Zlatého Prstenu, přízemí
www.startup-ghmp.cz