Domovní znamení (Tereza Jindrová)

Výstava Domovní znamení Petra Duba je druhou v rámci cyklu Most: Praha-Brno. Tento projekt propojuje brněnskou galerii konText a pražskou galerii Nika a je založený na výměně umělců, kteří už zde vystavovali. Základní obsahovou osou celého projektu je pak vztah mezi Brnem a Prahou / Prahou a Brnem, jakožto hlavními metropolemi České republiky, a potažmo mezi Čechy a Moravou. V galerii konText proběhne v roce 2016 osm výstav umělkyň a umělců, kteří v minulosti vystavovali v Nice, Nika – malá galerie VŠUP do svého programu pod stejným klíčem zařadí čtyři výstavy.

Petr Dub svou instalací vytváří pomyslné pojítko mezi oběma městy skrze téma “architektonického dědictví”, konkrétně funkcionalismu a mezinárodního slohu. Vybraný činžovní dům z brněnské ulice Kotlářská je modelovou ukázkou necitlivých a v konečném důsledku znehodnocujících zásahů do historických budov, které jsou v současné době zateplovány silnou vrstvou izolace a navíc “zkrášlovány” pestrou paletou “veselých barev”. Podobný postup pak (naneštěstí) spojuje centra jako je Praha a Brno i s mnoha dalšími městy v České Republice.

Architektonický sediment vystavěný na svévolném využití široké škály fasádních barev mění náš veřejný prostor na pestrobarevnou paletu emocí, které se ovšem ve výsledku slévají jedna do druhé. S ohledem na většinovou absenci městských regulativů se barvou naší krajiny pozvolna stává žlutá až pistáciová a fenomén “suburbálních šmoulích domků” bují i v historických centrech domácích měst. Společenský rámec nastalé situace mimo jiné dobře demonstruje střet mezi soukromým vlastnictvím a kolektivní odpovědností vůči společně sdílenému prostou. V rámci projektu Domovní znamení vytvořeného pro Galerie Nika autor tento stav parafrázuje a průchozím divákům umožňuje fyzickou konfrontaci s instalací na pomezí komerční banality a parafráze na dílo amerického umělce Jamese Turrella. Dubovo Domovní znamení tak můžeme číst jako tradiční konflikt mezi vysokou a nízkou kulturou, který ve své práci pravidelně testuje.