Kustodka

(instalace pro Cyklus Start Up - Galerie hlavního města Prahy)

“Co se tu objevuje, je téma očekávání, čekání a přečkávání. Kustodka je zaměstnancem instituce, který plní dle instrukcí své povinnosti. V přesně vymezeném čase pracovní doby dozírá na prezentované artefakty. Tráví tu, na „svém pracovišti“ tj. ve výstavě, placený čas. Stává se tedy prvkem, který ač není součástí výstavního záměru, je součástí výstavního prostoru, podobně jako protipožární opatření, šipky nouzového východu nebo klimatizace. Chtě nechtě vstupuje kustodka do kontextu výstavy jako kontrolní orgán, je dokladem zvýšené obezřetnosti vůči divákovi, je v podstatě aktem nedůvěry vůči návštěvníkovi, který potencionálně ohrožuje místo prezentace.” Dvojí kód Kustodky (Od nevinného žertu ke kritickému gestu). Více z textu Petra Vaňouse zde…