Vpravo od výstavní síně

(instalace)

“Tutu paranoiu koluze umění již dávno nelze považovat za schopnou kritického úsudku, ale pouze za přívětivý a nezbytně geniální způsob sdílení „ničeho“. Právě zde leží konspirace umění a jeho scény – transformována do vernisáží, instalací, výstav, restaurování, sběratelství, donátorství a spekulací, jež nemohou být za žádnou cenu vráceny zpět, protože jsou sami schovány za mystifikací obrazů.” (Jean Baudrillard, The Conspiracy of Art, 1996)