Ve středu je ctnost

(instalace pro galerii Deniska Vitrinka, Olomouc)

Umění nekalé soutěže
Pohledu do Denisovy ulice je možné výtvarným artefaktem konkurovat jen těžko. Panorama vizuálního mixu svépomocí zbudovaných obchodů, pohaslých hospod a Muzea výtvarného umění, jež od historického centra Olomouce oddělují projíždějící tramvaje, představuje ve své všednosti spektákl sám o sobě. S nadsázkou se můžeme ptát, zda-li je tento obraz obrazem stavu naší společenské transformace, krátkým zastavením v jejím průběhu nebo znakem konce polistopadových nadějí?

Jestliže vnímání umění spočívá především v dohodě, jaké jsou znaky umění, co tato kategorie představuje a pochopitelně i jakým způsobem umění prezentovat, pak je Vitrína Deniska dobrým příkladem cechovní konspirace. Od “matky zakladatelky“ nezávislých 
a dispozičně radikálních výstavních prostor, tedy od holešovické vitríny skupiny Bezhlavý jezdec, dělí Denisku více jak šestnáct let. Je proto na místě podotknout, že nebezpečí aktuální domácí dohody v umění spočívá právě ve ztrátě riskovat při hledání originálních řešení na úkor tematizace místní situace, uzavřeného sociálního návyku či „oborové zvyklosti”. Ve stejný moment stále platí, že radikální estetické a hodnotící soudy lze nabývat a vynášet stejně snadno, jako lze opakovat protimluv: ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA.