V nejhnusnějším rohu nejkrásnější galerie

(instalace)

Jedna ze dvou instalací pro ArtPrague 2011. Postavení největšího pražského veletrhu s uměním lze dlouhodobě považovat za problematické. Vedle elementární otázky zda-li má být vůbec současné umění k prodeji, zůstávají navíc za každým ročníkem veletrhu smíšené pocity. ArtPrague se tradičně odehrává v výjimečné funkcionalistické Galerii Mánes, postavené podle návrhu architekta Otakara Novotného na jižním cípu Slovanského ostrova v Praze. Aktuální stav výstavní síně je ovšem v dezolátním stavu jak po stránce programové, tak stavební. S touto situací je spojeno především působení Nadace českého výtvarného umění, jež sama sebe pasovala do nástupnické organizace spolku výtvarných umělců Mánes 1887 – 1956 a z pozice umělce tak nelze na vzniklou situací reagovat jinak než proaktivním či naopak zcela ignorujícím přístupem.

Více o situaci kolem galerie a hnutí Mánes umělcům na: http://manes-umelcum.tumblr.com/historie1