Pomník Pražského povstání (CMC)

Spolupráce: CMCA
Tým: Anna Peteráková, EvženDub, Pavel Paseka, Vít Máslo, David Chisholm, Jana Pyšková, Tomáše Machek + Petr Dub
Lokace: Praha 6, Česká republika
Investor: Praha 6
Fianlisté veřejné soutěže.

Návrh staví na třech základních principech: prostorová monumentalita, materiálová proklamativnost a práce s typografií. Čtyři kulatiny v pozici podstavců reprezentují čtyři dny povstání, jehož datace 5.5. – 8.5.1945 je umístěna na obou stranách pomníku.

Pomník Pražského povstání představuje železobetonový monolit, levitující na čtyřech ocelových kulatinách, situovaný do centrální pozice parku. Reprezentativní monument vytváří místo významného zpomalení a překvapivý předěl v běžném využívání městského veřejného prostoru. Jeho podoba opisuje kulturně-společenský fenomén zdi. Na škále od pamětní, politické, až po úlohu bariéry používané k oddělování vlastních zájmů od cizích, domácích od neznámých, přátel od nepřátel. Zdi budujeme jako vymezující prvky soukromého a veřejného zájmu. Stavíme je v časech míru, před konflikty, i po válkách. Bouráme je pro místo na nové domy, ale i pro základy barikád našich povstání, podobně jako příležitostně rozebíráme žulové chodníky, vytrháváme kolejnice a skládáme z nich spektakulární překážky. Občanským revoltám není žádný přirozený městský materiál cizí.

Monument, invazivně stěžující hladkou prostupnost parkem, nutí k zásadnímu zpomalení a zamyšlení, jež chybí nejen naší době, ale i zkratkovitým pohledům do vlastních dějin. Monolit nemá rub a líc. Obě strany mají stejnou hodnotu, stejně jako průčelní pohled na monolit. Je záměrně masivní. Je statickým, ale opticky odlehčeným současně. Jeho výška zamezuje dětskému šplhání, zatímco podstavce mohou v průběhu běžného roku přirozeně fungovat jako rozšíření parkového mobiliáře. V budoucnosti může ideálně sloužit nejen pietním akcím, ale i jako členící čára obecních trhů, kulturní událostí, parkových sportů, apod. Park se vedle svých zachovaných funkcí stává velkorysým podstavcem pro sochu, socha symbolicky definujícím prvkem parku, potažmo celého náměstí. Navrhovaný objekt je nadčasovou výtvarnou zkratkou vycházející z tradice historických monumentů a současně uměleckým gestem nezatíženým běžným manýristickým rukopisem pomníkového sochařství.