Palindrom: Repetitivní malby

Cyklus po obsahové stránce definují významy propojených, navazujících a protilehlých znaků. Významným prvkem série je entropický systém, kterému rozumím jako hledání vztahu mezi popisným systémem a neuspořádaností informací (společenské znaky versus uměleckohistorické interpretace). Zajímají mne systémy jednotek spojených do nových celků, opakování autorského (malířského) gesta a růst odchylek v rámci entropického uspořádání.

Série přímo navazuje na mou dosavadní práci s pojmem – palindrom. Palindrom (nebo ambigram) je obvykle slovo, slovní spojení, melodie nebo číselná skladba s kapacitou čtení v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a při zachování stejného významu. Obecně se jedná o jakákoliv uspořádání či sekvence symbolů (například DNA), které je možné analyzovat v jejich struktuře dopředu i zpět. Podobně jako lze skládat slova a matematické rovnice, je možné uvažovat o malbě. Jedná se vždy o soubor úkonu spojených s hledáním tématu, technologickou přípravou a návaznou tvorbou skladebné konstrukce (tah, vrstva, korekce, povrchová úprava). Tento postup se děje vždy a to bez ohledu na obsah sdělení či zvolenou malířskou techniku. Na malbu lze proto nahlížet jako na stavebnicový systém. A jestliže je malba konstruována mechanicky, zajímá mne, zda-li může být mechanicky i dekonstruována, popřípadě jaké prostředky lze v podobném procesu použít.

Aktuální cyklus je ve svých názvech inspirován písní – History Repeats Itself skupiny A.O.S., která mi v hlavě zní od roku 1995, kdy jsem poprvé zhlédl film Olivera Stona – Natural Born Killers. V podstatě se jedná o rozpadající text písně do různých úrovní.