Repetitivní malby: S A T O R A R E P O T E N E T O P E R A R O T A S

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

– je momentálně nejspektakulárnějším palindromem našeho globálního světa. Palindromický čtverec slova lze číst v libovolném směru (vpravo, vlevo, nahoře, dole), ale toto není nezbytná vlastnost čtverců slov. Novinka Christophera Nolana vstoupila do kin a okamžitě se v očích řady diváků zapsala jako nejzásadnější film letošního roku. Pravda, konkurence nebyla velká, je třeba ale uznat, že Nolan – minimálně čistě z technického hlediska – vždy nabízí fascinující podívanou. Slovní čtverec je slovní hříčka, kdy je několik slov stejné délky vepsáno do čtverce, v němž v řádcích i sloupcích vznikne totéž slovo. Agent bez minulosti i budoucnosti, chycený tady a teď, suše jdoucí za svým cílem. A navíc v příběhu o bohatém šílenci, který chce (už zase) zničit celý svět. Kvadratura kruhu. Nepopulární názor: Proč je Tenet nejslabším filmem Christophera Nolana. Sator – sázeč, rozsévač. Arepo – není to latinské slovo, ale zpravidla překládáno jako jméno, Arepo. Tenet – dogma, držení. Opera – práce, dřina, péče. Rotas – kola, toč. A tento význam se jemně prolíná také dějem filmu. Celkové hodnocení 90 %. Imagince jako rám unikavého obsahu.