Primer 2

(akryl, plátno, dřevo, 100 x 70 x 10 cm)

Název cyklu vychází z přesmyčky mezi anglickým pojmem vyjadřujícím označení pro základovou barvu či učebnici pro začátečníky. Podkladová barva je ve své podstatě základem každé malby, zatímco nakládání s minimálními formami předpokládá divákovu připravenost vnímat zredukované formy. Primární malířské gesto v podobě zdůraznění pohybu štětce po povrchu obrazu a jeho styl jsou v cyklu mechanicky omezeny na hledání estetické harmonie či disharmonie mezi poměrem univerzálního rukopisu a efektivního využití povrchových lazur. V kombinaci s reliéfním povrchem objektů, tematizujícím především absenci klasického obrazového rámu, cyklus usiluje o navození neschopnosti zachytit pevný bod pro pozorování jednotlivého díla. Zatímco  divákem lze manipulovat natolik, aby byl donucen k pohybu okolo obrazu (nikoli k jeho výhradně čelnímu pozorování), „objektivní“ interpretace prostřednictvím dokumentace je prakticky nemožná s ohledem na různé galerijní osvětlení a kapacitu odlišných fotoaparátů. Interpretace obrazu je tak svázána výhradně s dialektem „malířského slovníku“ a jeho technickým základem.