Podmalby

“Výtvarná díla, která Dub vytváří v posledních několika letech, mají podobu vysokých reliéfů s měkkými přechody, takže v kombinaci s barvou aplikovanou stříkáním připomínají detaily karosérií aut opalizujících metalíz nebo abstraktní počítačové vizualizace povrchu nějaké planety. Jejich základem je však stále ještě plátno a také způsob jejich prezentace na zdi je stejný jako u závěsného obrazu. Jinak se však velmi liší od toho, co si většina lidí vybaví pod pojmem obraz. Ten může nabývat nesčetných podob (tj. stylů, obsahů, technik, materiálů atd.), jejichž společným jmenovatelem je právě a jedině prostorové vymezení.” Více z textu Marcela Fišera – Další ze způsobů, jak nevytvářet obrazy