Šumava

(Start Point, ČR / cyklus Unframed - hřebíky, syntetické laky, plátno)

“Předmětem tvorby Petra Duba je samotný obraz jako médium, jehož ustálená podoba je určena několika základními vlastnostmi, které je možno narušovat, zpochybňovat a rozvolňovat. V jeho pojetí se z pravoúhlé nehmotné podložky, vhodné pro přenos obrazové informace, proměnil v autonomní artefakt amorfního, někdy trojrozměrného tvaru, vztažený k danému výstavnímu prostoru, pro který autor vždy připravuje specifickou instalaci.” (Marcel Fišer, Katalog Start Point 2009)