Fakta o Bílém domě

Intervenci Fakta o Bílém domě spojují tři základní pojmy – MÍSTO, PARTICIPACE a STATUS.

Hlavním záměrem projektu je oživit vybranou lokaci a rozšířit ji o virtuální prostor jdoucí za očekávaný fyzický i dočasný formát malby. Plánovaná malba není pouze „užitým uměním“ nebo novým designem ve vybraném místě, ale především nově ustanovenou platformou pro účely veřejné interakce. Za daným účelem bude probíhat iniciační dotazníkové řízení monitorující postoje občanů a občanek města Brna, přičemž sebraná data se stanou předlohou pro navazující malbu.

Otázky ankety vycházejí z principů pyramidy lidských potřeb, různosti ideově-politických orientací, vnímání kontextu města Brna v globálním měřítku a sociologické jinakosti. Cíle statistiky nejsou vědecké, ale zejména vytrhávající z běžné denní reality a usilující o veřejné zapojení. Fakta o Bílém domě nejsou fakty výhradně o vybraném místě, ale o každém z jeho uživatelů či uživatelek. Ať již konkrétních či potenciálních.

Autorský návrh projektu je součástí finále soutěže Náš prostor – Bílý dům organizované CCEA MOBA za podpory Bloomberg Philantrophies.