Máš na to

(cyklus Know-How - hřebíky, plátno, míče)

Dílo je představuje přesah mezi autorskými cykly Unframed a Know-How. První ze jmenovaných zkoumá materiální kapacity malířských materiálů a trojrozměrné možnosti malby, zatímco cyklus Know-How pracuje s ikonografickými prvky populární kultury nebo naopak s pojmy tradiční filosofie. Pro výše zmíněné přesahy je důležitým především vztah mezi historizujícím myšlením a jazykem současného umění, kdy na jedné straně stojí aparát výkladu lidských dějin a na straně druhé umělecká práce s abstrahujícím myšlením. Po formální stránce cykly spojují médium malby a instalace. Výsledná díla se jsou místněspecifickými instalacemi vyrobenými z malířského plátna, které je prostřednictvím ocelových hřebíků fixováno na zeď a většinou i doplněno o využití konkrétních architektonických či interiérových prvků.