YTILAERBOX

(Krajská galerie ve Zlíně - digitální barva, dřevo, plátno, 250 x 570 cm)

“Pokud jsou fundamenty našeho světa zbaveny rámce, který stanovuje jeho obsah a významy, a jsou nalézány mimo tento svět, pak není jasné, jakým způsobem posuzovat různé výpovědi o podstatě světa. Táž výpověď může být pochopena jako falešná nebo jako pravdivá. Koncept esence světa či jakýchkoliv univerzálií, může nakonec být pouhým falešným výkladem existence, který se zakládá na idealistické iluzi, že kategorie myšlení jsou nepodmíněné sociálním, historickým a materiálním kontextem, ve kterém se vyskytují. Podobně na tom může být i myšlenka, že je to právě lidská praxe, lidská mysl, naše sny a touhy, které produkují skutečný obraz světa. A stejnou demonstrací je nakonec i aktuální instalace Petra Duba.” Více z textu Petra Aghy k instalaci YTILEARBOX

(Projekt vznikl za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR)