Amoce (Etcetera ART)

Kurátor: Marcel Fišer

“Vlastním tématem vystavených prací je totiž samotné vizuální vnímání jako de facto ta nejzákladnější podmínka existence obrazu v našem světě. Pro jeho intelektuální přístup k umění je charakteristické, že si přitom do hloubky nastudoval fyziologii zraku od dopadu světelného paprsku na sítnici po konstrukci obrazu vnější reality v příslušné části mozku. Dvojice očí v něm hraje stejnou roli jako naše vizuální paměť, a plastický obraz v naší mysli tak není mechanickým odrazem reality, spíše její specifickou rekonstrukcí. Petr Dub tento proces problematizuje tím, že nám předkládá zdvojenou realitu ve formě podobných, zároveň však zřetelně odlišných diptychů. V první rovině tak můžeme jeho současné obrazy vnímat jako jakési optické testy, analogii Rorschachových testů na poli vizuálního vnímání. (Více z textu Marcela Fišera k výstavě Amoce zde…)