Black Eye

#amoce #(a)symetrie #detail #epitel #duplicita #hyperbola #oko #orbita #percepce #sítnice #synapse #palindrom #vědomí #zrak #zornice (Více o cyklu z textu Marcela Fišera – zde…)