Ohlasy entropie (Galerie KRITIKŮ)

(s Matejem Al-Ali a Tomášem Moravcem)

Instalace:
Pracovní místo
Ochraňuj nás před tím co chceme
Toto není kapitalismus
Popisky
Trio

“Clement Greenberg, učitel Michaela Frieda předeslal, že v minimalismu „již napnuté plátno existuje jako obraz, i když ne zrovna úspěšný, protože vzhled „neumění“ už přestal být pro malbu objevný.“(2) Greenberg také považoval za minimalistickou podmínku malby vymezení její plochy. Pro něj je určující pravoúhelník k zachování identity malby, má-li být malba nazírána jako objekt. Greenberg přisuzoval minimální malbě antropomorfní celistvost „teatrálního gestaltu“, jako gesta na jevišti. Malba-objekt se totiž stává ohniskem situace (prostorové instalace), jež ale náleží vnímateli, ve vnímání tvaru.” Celý text “Aluzivní malba-objekt (text komentované prohlídky výstavy Ohlasy entropie” Vlasty Noshiro Čihákové zde… (1. – 26. 6. 2011, Galerie Kritiků)