1,000,000 years, 1,000 likes: 0-50 (Petr Dub)

1. 1 000 000 let dějin.
2. 10 000 znaků*ček na A4.
3. Mantinely sdělení.
4. Hranice (sebe)identifikace.
5. Ema má botox.
6. Absence. Mezery. Průzory.
7. Přítomné znaky. Chybějící pozadí.
8. Míhání obrazů. Chybějící hrany.
9. Fyzično umění.
10. Rozostření vrásek.
11. Izolovaný index.
12. Znak – mák v poli.
13. Destilace. Redukce. Mnohost.
14. Host do domu – rozbor díla.
15. Mašina očekávání. Stroj na předobrazy.
16. Pojmy komunikace.
17. Zuckerberg vs Zoidberg.
18. Algoritmus státu.
19. Absolutní gram. Absolutní Instagram.
20. Izolace. Sdílení. Distance. Láce.
21. Kubistický dnešek. Zmuchlaný do tvarů ideologií.
22. Držitelé know-how versus držitelky vědomí.
23. Parciální odpovědi na komplexní otázky.
24. Chapadla teorie umění.
25. Mamon zpřítomnění.
26. Tektonické desky poznání. Vzájemné vydírání.
27. Dominance přítomnosti u mikrofonu dějinného okamžiku.
28. Historie jako memy.
29. Rovnost a rozdílnost.
30. Umělecká blábolivost.
31. Rezistence na základech celku.
32. 1, 000 000 let neo dějin.
33. 10 000 znaků na A4.
34. Mantinely štěstí. Hranice spokojenosti.
35. Mezní hranice (sebe)identifikace.
36. Záblesky rozpoznání.
37. Absence poznání.
38. Vzorce porozumění.
39. Chybějící znaky.
40. Míhání obrazů.
41. Parciální odpovědi na komplexní otázky.
42. Destičky poznání.
43. Historie repetice. Terabajty kliků.
44. Rozdílnost v nerovnosti.
45. V mezeře sdíleného.
46. Teorie znásilnění dějin.
47. Umění jako úložiště neřešitelných otázek.
48. Jaký rozměr má mít obrázek: 1080px na šířku a 1080px na výšku.
49. PIN: 1234.
50. Dalších 1 000 000 met.