Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě (Petr Dub)

Kniha vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě reflektuje autorské projevy generace nejmladších českých umělců pracujících 
s postkonceptuálními formami v médiu malby po roce 1996. Referenčním rámcem knihy je vedle vývoje konceptuálního umění i postmoderní obrat ve výtvarném umění spojený s globální změnou jeho společenského statutu v průběhu druhé poloviny 20. a začátku 21. století. vývoj na domácí umělecké scéně a konkrétní přístupy jsou prezentovány na základě reprezentativního výběru nejvýraznějších tendencí a signifikantních autorů ve srovnání s tvorbou zahraničích tvůrců. Text interpretuje zásadní teoretická pojednání, recenzované ohlasy a tvůrčí prohlášení z oblasti „současné malby po konceptuálním umění“.

(Petr Dub, Edice Ph.D. FaVU, 2013)

Vydavatel: FaVU, 2013
ISBN: 978-80-214-4656-4
Grafická úprava: Studio Kolektiv
Distribuce: FaVU VUT v Brně
Download: zde…