no images were found

Absence

01_petr-dub-ABSENCE-OK-BOOMER-GALERIE-D9-2019_GCo se stane, když není…  dialog, umělecké dílo nebo chuť přemýšlet?

Petr Dub zaplnil prostor galerie tmou a stroboskopem, v jehož dvousekundovém osvětlení divák na největší ploše naráží na proklamativní text, fragment rozhovoru, vyvedený v neutrálním fontu a dostatečně velký, aby opticky zaplnil galerii. Rozhovor je zjevně fiktivní a věta „Ano, ale je to umění?“ působí, že by mohla být vyjmuta z rozhovoru na téma prázdné galerie nebo se zamýšlet zda estetizace dialogu o umění je uměním. Umělecké dílo je dialog mezi umělcem a divákem. Je tedy dialog uměleckým dílem? Může být samo tázaní se po umění uměním? Z věty není zřejmý objekt ani situace, které se otázka týká. V prostorech Galerie D9, kterou zastřešuje pedagogická fakulta, si někdo může větu přisvojit a tázat se zda práce studentů katedry výtvarné výchovy, které formátem naplňují běžnou představu o umění, jsou uměním. Projekt Petra Duba nabízí jaksi mimochodem desítky otázek a s naprostou samozřejmostí na všechny otázky jedinou odpověď. Vstoupí-li divák do spodní části galerie, zahlédne i odpověď, kterou bychom do češtiny mohli překládat ve smyslu „OK, boomer!“ (Více z textu kurátora výstavy, Petra Brožky zde…)