Petr Dub & Alžběta Říhová: Knihovna vzorů (KVALITÁŘ)

Curator: Milan Mikuláštík

Petr Dub se prezentuje sérií rozměrných abstraktních maleb neobvyklého formátu prstence – toroidu. Obrazy vznikají komplikovaným postupem, během kterého Petr Dub nejprve klade a upevňuje na plátno akrylátové či sádrové odlitky pastózních malířských tahů. Systém funguje jako stavebnice s různými opakujícími se komponenty, vzory, ze kterých umělec s rozmyslem sestavuje na první pohled zdánlivě expresivní abstraktní kompozici. Z výsledné asambláže je zhotovena silikonová forma, která slouží k produkci identických betonových odlitků, jež jsou autorem polychromovány. Vzniká tak série variací identického obrazu, které jsou však odlišně zbarveny. U některých obrazů jsou barevně odlišeny a pečlivě vybarveny jednotlivé reliéfní stopy štětce, jindy je zvoleno zpracování monochromní a vyniká tak skulpturální účinek malířských tahů. Vystavování v sériích je pro tato díla důležité, protože až pečlivým vzájemným porovnáním lze rozpoznat šálivost „expresivních maleb“, které jsou ve skutečnosti racionálně vystavěnými plastikami. “V teorii umění není nic reálného. Vše je vzdálené. Vše je kopií kopie kopie!” přibližuje svoje tvůrčí postoje Petr Dub…” (Více o výstavě z textu Milana Mikuláštíka zde…)