1:150 000

(Wagner Foundation, Totovo Selo, RS - hřebíky, plátno, dřevo)

Dílo 1:150 000 vzniklo jako místě specifická instalace v rámci umělecké residence v srbské vesnici Totovo Selo, která se nachází ve velmi chudém kraji na pomezí hranice s Maďarském a Rumunskem. Rezidenční ateliéry v daném místě využívají prostory dnes již nepoužívané základní školy, ve které lze doposud najít řadu učebních pomůcek včetně kartografických map. Rozmístění ocelových hřebíků přibitých na zeď sleduje linie různých geografických uspořádání mezi Srbskem a Bosnou a Herzegovinou, které jsou na mapách z různého období vyznačeny dle aktuální představy jedné či druhé strany o nároku na konkrétní území zmítané válečným konfliktem v 90. letech minulého století. Pro ideologický rámec instalace je důležité i formální zpracování. Podkladové hřebíky představují výškové úrovně hraničního pásma a nešepsované plátno povrch krajiny. Blind rámy použité pro zarámování jednotlivých fragmentů imitují formát běžných závěsných obrazů, ale jejich fixace na zeď je ve skutečnosti permanentní. Rám v tomto případě nefixuje formát „klasicky“ na svou konstrukci, ale vymezený prostor ohraničuje.