Studie fasády pro Dům u jezera (DELICODE)

Spolupráce: STUDIO DELICODE
Tým: Václav & Slivie Derner; Peter Požár
Lokace: Mladá Boleslav, Česká republika
Investor: soukromá osoba

Návrh řešení fasády pro multifunkční vilu vychází z potřeby vyrovnat se s objemem plochy obepínající více jak 1 200m2. Vila na rozhraní golfového hřiště a lesního porostu s vlastním jezerem představuje betonový monolit, který jsem se rozhodl pojednat jako abstraktní malířskou plochu. Základní myšlenkou řešení je optické ukotvení a odlehčení budovy současně.  Použitou technologií je fotobeton proležený barevnou gradientní škálou a ručně opracovávaným reliéfem. Motiv návrhu vychází z reliéfu okolní krajiny, nerostů přítomných v místě stavby a využívá dynamiku okolní – udržované i volné zeleně. Členění pracuje se snahu opticky rozpohybovat celkovou plochu betonových stěn a učinit z ní měkký prostor odrážející se od okolní vodní hladiny a jemně sublimující do pozadí lesa spojeného se stavebním pozemkem.