Hyperhybridy

(akryl, syntetické laky, plátno, dřevo)

V současném konceptuálním proudu není nic ponecháno touze po iluzi


Název Hyperhybridy je inspirován pojetím hyper-reality francouzského filosofa Jeana Baudrillarda. Série objektů usiluje o definování vlastního teritoria prostřednictvím vyhraněné tvarové a povrchové úpravy. Hyperhybridy se formálně vymezují vůči běžnému závěsnému obrazu, jejich obsahová rovina ovšem staví především na dialogu s celou “skupinou” umění, nikoli nutně pouze na vymezení se vůči zobrazivému či abstraktnímu malířství. Cílem cyklu je poukázat na neschopnost současného umění fungovat 
vně historizujícího aparátu teorie umění a na ztrátu naší schopnosti číst 
mimo estetické normativy. Hyperhybridy konstrukčně integrují svůj fyzický rám 
a osvojují si průmyslový charakter „designových výrobků bez jasně stanovené funkce“. Tematizují ambivalenci mezi zobrazováním a abstrahováním, podobně jako zpochybňují míru objektivity dnešního interpretačního aparátu. Kde začíná a končí rám obrazu? A nakolik jsou v současném umění zástupné prvky variability, kompozice či perspektivy?