Myslet jinak – Hommage Jiřímu Valochovi (STUDIO ELEMENT)

Klient: TIC Brno
Architekti: Ellement
Kurátorka: Marika Kupková
Lokace: Brno, Česká republika

Zadáním pro intervenci do nového prostoru kulturně-informačního centra v Brně byla potřeba oživit prostor sloužící ke koordinaci různých funkcí. Prostory slouží jako konferenční místnost, otevřené kanceláře a informační recepce zároveň. Jejich dispozice je ovšem definována nejen společenskou funkcí, ale i historickou architekturou spojenou s členěním prostoru pomocí výrazné obloukové klenby. Do rekonstrukce architektonického studia Element jsem se rozhodl vstoupit v duchu brněnské konceptuální tradice. Projekt Myslet jinak recykluje různé firemní slogany činící náš život „chytřejším, efektivnějším a šťastnějším,” než-li je běžná realita. Zajímalo mne, zda-li se jejich interpretace a copyright změní stane, pokud se objeví v prostoru nabízející služby čistě neziskového sektoru. Textový posun je pro mne osobně nejen intelektuálně řízenou provokací, ale i poctou dílu významného brněnského umělce a teoretika – Jiřího Valocha.