Fore!

(performance - Galerie Kaluž, Ostrava, 2013)

Galerie Kaluž je alternativním výstavním prostorem na ostravské křižovatce ulic Podlahova a Marie Pujmanové, jež těsně sousedí s zdejší fakultou umění. Kaluž nepravidelně hostí vybrané umělce, kteří se více či méně vyrovnávají se stavem hladiny vody napršené do prohlubně mezi silnicí a patou městského parku. 
Ze své podstaty je proto Galerie Kaluž především místem setkávání, 
nikoli klasickým galerijním prostorem. Performace s názvem FORE! tento stav elementárně reflektuje.

Zahájení vernisáže začíná distribucí „losovacích míčků“, kterých je rozdáno celkem 19. Pouze jediný má výrazně jinou barvu než ostatní. Účastníci vernisáže jsou instruováni vylosované míčky neukazovat ostatním 
a jejich význam není dále upřesněn. Skupina návštěvníků je rozdělena na dvě části – leváky a praváky (dostupný golfový bag je pouze pro praváka). Z levorukých jsou automaticky ustanoveni caddies, zatímco ze zbývajících hráči. Skupina vytváří 8 herních dvojic. Hráčům je oznámeno, že se hraje o „zlatou cihlu z dílny autora“. Dále jsou vybráni dva rozhodčí, kterým jsou vysvětlena základní pravidla hry:

1. Cílem hry je dostat vybraný (startovací) míček z hromady v kaluži do soklu s číslem 19 a to „golfovým způsobem“.
2. Dvojice, která překročí hranice hřiště (parku) či zasáhne živou osobu, popř. způsobí hmotnou škodu je okamžitě diskvalifikována.
3. Hra je povolena pouze se zahajovacím míčkem.
4. V okamžiku, kdey utkání začíná, aktivní role autora končí.