Prezident Semafor (Architektonická stezka města Gottwaldov)

Ideový projekt v rámci výzvy města Zlína – Třetí prostor
Autoři: Petr Dub & Svatopluk Sládeček

PREZIDENT SEMAFOR:
„Umění ve veřejném prostoru nepředstavuje solitérní objekty výhradního estetického soudu. Má být aparátem utvářejícím čtení širokého pole historicko-politického kontextu vybraného místa a jeho aktuální společenské kvality.“

1. IDEA
Zajímá nás, nakolik je naše současná společnost vnímavá ke své vlastní minulosti, a kam se posunula její schopnost debaty o politické kapacitě veřejného prostoru_

Veřejný prostor nepolitizujeme, ale pojmenováváme místa na mapě, které jsme jako společnost tendenčně vytlačili ze svého vědomí a svědomí_

Prověřujeme kapacity současného diskurzu o pojmu „figurativní/pomníkové sochařství“. Využíváme existující umělecké formy a historie fyzické architektury k vytvoření nové juxtapozice_

Propojujeme kánonickou uměleckou formu (pomníkovou sochu) s architektonickou procházkou (pohyb městem)_

Z neživého sochařského artefaktu činíme vlastní reinterpretací praktické výtvarné gesto a memento schopné – nového života a nové funkce_

Nezajímáme se výhradně o jednu vybranou zlínskou lokaci_

Město chápeme jako urbánní síť a architektonickou paměť zásadního historicko-politického obratu s rovnocenným právem na kontextuální pojmenování_

Revoluce politické symboly původní moci téměř výhradně odstraňují. My je navracíme zpět na místo, kde mohou vyvolávat nejen reference, ale i nové společenské podněty_

Jsme místně adresní, ale současně upozorňujeme na národ-nostní problematiku jdoucí daleko za hranice samotného města Zlína_

Projekt vychází z modelu naučných a popularizačních stezek_

Plánujeme vybudovat síť 10 – 12 informačních panelů v městské zástavbě spojené s konkrétní historií komunistického Zlína_

Podoba zastavení bude provedena ve formě drobný (max. 40/40cm) gravírovaných informačních destiček osazených v úrovni chodníku s označením dobových názvů institucí, využití budov a připomínkou původní funkce, událostí a architektonického specifika_

Grafické zpracování textů a výtvarného motivu stezky bude citovat a reinterpretovat původní sochařskou formu pomníku. Popisky panelů v českém, německém a anglickém jazyce_