Update

(Mixed media)

Cyklus UPDATE spojuje za pomocí digitální manipulace ikonografická díla různých tvůrců v nové obrazy. Jeho principem je umělecká juxtapozice různých autorských stylů, odlišných tvůrčích období a rozmanitých míst původu uměleckých děl. Může Infantilní hra přinést nová poznání? Nejedná se o jednu z klíčových umělecko-tvůrčích metod? Platí stále lineární výklad historie umění?