Dvě řešení jednoho problému

(instalace pro výstavu Antitéze malby - HPL laminát, dřevo)

Práce realizovaná pro konkrétní výstavu Antitéze malby reaguje především na určitý typ teoretického klišé. Soudobé tázání se po významu malby v současném umění a její legitimnosti opisují dvě pyramidy nainstalované v protilehlé pozici. Horní objekt vyjadřuje jakousi absolutní polohu pro vnímání obsahu jakéhokoli uměleckého díla, jež divákovi často uniká, zatímco spodní staví na jiném typu nenápadného mimikry. Ve výstavním provozu návštěvníci o spodní pyramidu běžně zakopávají, jelikož jejich pohled logicky směřuje především na obrazy prezentované na zdi. Okamžik zakopnutí vede k zastavení, k identifikaci problému a k možnosti zkoumání konkrétní situace. Obě poněkud patetické pyramidy ve své podstatě slouží jako jakési uvozovky – ať již reálné galerijní situace či vztahu malby a umění. Nemohou být instalovány jedna bez druhé a jejich význam je obsažen ve vzájemné kombinaci.