Dvě německá slova v současném českém veřejném prostoru

Návrh pomníku Hanse Kelsena
Zadavatel: Ústav státu a práva – Akademie věd ČR
Lokace: Národní 63/26, 110 00, Praha
Speciální poděkování: Petr Agha

Princip plastiky (lokalizované v místě Kelsenova narození) upřednostňuje význam autorova díla v kontextu mezinárodního práva před tradičním a mechanickým zobrazováním vědcova fyzického vzhledu. Dnešní budova MY představuje památkově chráněné dílo respektovaných architektů Johna Eislera, Miroslava Masáka a Martina Rajniše. Navrhované řešení proto akceptuje architektonický ráz budovy i funkční rámec prostředí, do kterého je zasazena. Formálně přebírá mimikry okolí a pokouší se splynout s okolními nápisy ulice, zatímco obsahově vychází z textové citace Kelsenových klíčových pojmů „Sein“ a „Sollen“, demonstrujících snahu pojmenovat v rámci výkladu právní nauky nezávislost jednoho výrazu na druhém. Velmi zjednodušeně lze říci, že Kelsen popisuje vztah práva a společnosti nebo-li normativy a provázanost mezi „tím co je“ a „tím co má být“.

Technologicky návrh pomníku představuje instalaci dvou protilehlých litinových nápisů vystavěných na systému pneumatických pístů. Mechanický tlak na nápisy umožňuje přibližovat nebo naopak oddalovat jeden nápis od druhého (na společné horizontální rovině) a v podstatě tak demonstrovat jejich virtuální provázanost. S ohledem na historický význam Národní třídy v novodobých dějinách ČR a její frekventovaný komerční provoz tento mechanismus rovněž symbolicky pokouší otázku: “Kolik z veřejného prostoru si lze přivlastnit?”.

Po proběhlém dvouletém řízení a nalezení vlastních finančních zdrojů na realizaci byl projekt – přes podporu Akademie věd ČR, Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Právnické fakulty Karlovy univerzity a Rakouského velvyslanectví v Praze – zastaven vlastníkem budovy TESCO ČR z důvodu “možné ztráty  reklamní plochy”.