DISNEYfication

(Egon Schiele Art Centrum / cyklus Know-Hhow - akryl, hřebíky, plátno, dřevo)

“Disney ovšem vítězí ještě na jedné úrovni. Nezajímá se pouze o vymazání reálného tím, že jej obrací v třídimenzionální virtuální objekt bez jakékoli hloubky, ale současně usiluje o vymazání času prostřednictvím synchronizace všech period, všech kultur do jednoho pohyblivého obrazu skrze jejich vzájemnou juxtapozici do jednoho scénáře. Tím označuje začátek reálného, přesný a „mimodimenziální čas“, který je rovněž bez hloubky. Žádná přítomnost, žádná minulost, žádná budoucnost, ale bezprostřední synchronismus všech míst a časových period do jediné „nesvětské“ reality. Selhání nebo kolaps reality – to je to, o čem je čtvrtá dimenze. Je to dimenze virtuality reálného času. Dimenze, která je daleko od přispění k jiným a maže všechny ostatní.” (Jean, Baudrillard, Disneyworld Company, Liberation, March 4, 1996)