Velké ambice (Galerie PŮDA)

(host: Ondřej Kotrč)

Kurátor: Jiří Ptáček

“Dubovou doménou není až tak jednotlivé dílo, ale jejich konstelace, v níž se do hry dostávají nejen vztahy mezi díly, ale také způsob zachování se k místu jejich realizace. Jako by usiloval rozdrobit všechny tyto aspekty na malé částice, aby je mohl užívat způsobem podvracejícím kodifikované podoby obrazu, objektu a instalace a znejišťoval náš postoj k nim. Avšak také v Dubově práci lze objevit určité konstanty. Tou nejdůležitější se zdá být okázalost jeho gest. Dubovi není nic vzdálenější než nenápadná intervence. Užívá metalické a signální barvy a i v nejmenších a nejefemérnějších realizacích si neodpustí popovou křiklavost.” Velké ambice (Jiří Ptáček, 2010). Více zde…