Analog

(Cyklus Unframed - hřebíky, syntetické laky, plátno)

Autorské cykly UNFRAMED a REFRAMED představují základní prototypy mé práce. V prvním se pokouším pracovat s elementárním významem materiálu – malířským plátnem a hřebíky. Z běžné výstavní komodity na dřevěném blindrámu se stává instalačně osvobozená „látka“ umožňující reflexi konkrétního galerijního prostoru. Její princip je možné v různých obměnách opakovat, její přesnou ovšem podobu nikoli. Oproti tomu soubor REFRAMED představuje autonomní systém geometrických a významových cvičení rozvíjejících kvadratické dispozice běžného malířského formátu a významu jeho rámu.

Ve snaze zachytit základní pravidla podmínek pro vznik a adjustaci závěsného obrazu jsem sám pro sebe objevil prakticky neomezenou oblast uměleckého experimentu. Poznání, že existuje „médium“ a že existuje „formát“, mne totiž zaujalo dlouho před zjištěním, že disciplínu současného malířství prohlásilo konceptuální umění za zkorumpovanou a bezobsažnou. Otázku „Co by mělo být předmětem malířství?“ ovšem nelze pokládat bez vědomí nadřazeného problému: „Jakou roli, by ve společnosti mělo sehrávat současné umění?“ Má práce je proto především pokusem o integraci hraniční polohy malířské tradice do kontextu dnešního kulturně-společenského rámce a současné vizuální kultury.