Mělké

(plechovky, syntetické laky)

Výstava tematizuje rozdílné autorské přístupy a možnosti výkladu média současného malířství. Projektem Shallow Petr Dub reflektuje výrobní proces svého kolegy Milana Housera z brněnské FaVU, který v posledních letech pracuje především s litím laků na malířské plátno. Ve zkratce bychom mohli říci, že Dub vystavuje Housera, ale přestože se po dobu výstavy Galerie Umakart zaplní artefakty dokumentujícími vznik cizího díla, hlavním cílem autora výstavy není snaha o popření vlastního autorství či zpochybnění původní originality vybrané práce. Citace Houserovy loňské výstavy “Deeper, deeper” v pražské Dvorak Sec Gallery především rozvíjí klíčové myšlenky Dubovy práce: Jakým způsobem dnešní malířství vzniká? Jak jej prezentovat či jaké jsou jeho i současné interpretační možnosti?