Směna

(12 ks x 115 x 7 cm, akryl, plátno, dřevo)

Projekt Směna vychází z přednášky Borise Groyse: On the Use of Theory by Art and Use of Art by Theory. Groys ve vybraném příspěvku mimo jiné mluví o „touze být sociálním ve společnosti různosti a ekonomii směny“, kdy jedinec dává protistraně co má on a co nemá ona, zatímco směnou získává to, co má protistrana a nemá on. Společnost různosti je podle Groyse společností komunikace. Trh názorů představuje výměnu názorových postavení a komunikačních položek – reprezentuje podobný model jakým je trh běžných obchodních komodit. Iniciací této směny v teoretickém diskurzu není sdělit jaké osobní názory máme či informovat, ale komunikace sama, která je v teoretickém diskurzu nahrazena „konverzí“.

Po formální stránce je Směna reakcí na nevšední nabídku vedení nejmenovaného veřejného domu v centru Prahy k realizaci výstavního projektu pro jeden z firemních nevěstinců v Holešovické tržnici. Tuto problematickou a hraniční situaci jsme se v autorské dvojici se Zdeňkem Porcalem rozhodli pejorativně neodmítnout a integrovat ji do společného cyklu Reframed. Předmětem díla je výroba cyklu složeného z dvanáct objektů o standardizované velikosti 100 x 12 x 12 cm. Očíslované a zdokumentované objekty budou nainstalovány přímo do konkrétních pokojů zaměstnankyň veřejného domu a to s ohledem na dispoziční řešení jednotlivých interiérů. Ženy nabízející své služby v jednotlivých pokojích budou mít možnost do určitého termínu (po dobu konání intervence) bezplatně věnovat umělecké dílo jakémukoli zákazníkovi, který bude jejich návštěvníkem, přičemž motiv nebo důvod tohoto daru bude čistě rozhodnutím konkrétní dívky. Dvanáct fragmentů jediného díla se tímto způsobem postupně zdarma rozdá víceméně náhodným klíčem bez další autorské kontroly.