Domovní znamení

(instalace z cyklu Artefakty třídního boje, mixed media, 2015)

Architektonický sediment vystavěný na svévolném využití široké škály fasádních barev mění náš veřejný prostor na pestrobarevnou paletu emocí, které se ovšem ve výsledku slévají jedna do druhé. S ohledem na většinovou absenci městských regulativů se barvou naší krajiny pozvolna stává žlutá až pistáciová a fenomén “suburbálních šmoulích domků” bují i v historických centrech domácích měst. Společenský rámec nastalé situace mimo jiné dobře demonstruje střet mezi soukromým vlastnictvím a kolektivní odpovědností vůči společně sdílenému prostou. V rámci projektu Domovní znamení vytvořeného pro Galerie Nika autor tento stav parafrázuje a průchozím divákům umožňuje fyzickou konfrontaci s instalací na pomezí komerční banality a parafráze na dílo amerického umělce Jamese Turrella. Dubovo Domovní znamení tak můžeme číst jako tradiční konflikt mezi vysokou a nízkou kulturou, který ve své práci pravidelně testuje.

Více z textu Terezy Jindrové zde…