Lampa – Friedrich Nietzsche k multikulturalismu

(Kunstraum Kreuzberg, DE / cyklus Know-How - akryl, hřebíky, plátno, dřevo)

Podobizna Friedricha Nietzsche sedícího na stroji Valentina Rossi reprezentuje především střet odlišných kultur – historicky a ideově odlišných. Zdálo by se, že se klasický německý filolog, současný italský motocyklový závodník a tradiční orientální Aladinova lampa se mohou setkat pouze v uměleckém obraze. Nakonec ale každý z nich představuje i dnes určitý typ současného symbolu a jakkoli je vliv jednotlivých osobností na náš společenský prostor různý, vždy představuje signifikantní kulturní typologii. Nietzscheho nihilismus lze chápat jako zajímavou paralelu ke hledání dnešní společenské role umění, Rossiho jezdecké schopnosti jako jistý druh sportovního mistrovství a lampu legendárního Aladina jako náboženský znak Blízkého východu. Prostřednictvím zvolené juxtapozice tak stojí prototyp tradičního Evropana před intelektuální historickou otázkou střetu křesťanství a islámu, zatímco všední svět běží svým vlastním konzumním způsobem dále. Střet vysoké a nízké kultury není třeba nijak politizovat, podobně jako není nutné vykládat vztah křesťanství a islámů jako novou hrozbu pro jednu či druhou stranu.