B.I.G. (Galerie PITEVNA)

Kurátor: Jiří Ptáček

“Na výstavě B.I.G. prezentujeme dvě odlišné, avšak vzájemně příbuzné sady artefaktů. Paralely, které mezi nimi vznikají, jsou aspekty „síly“, „ideálu“ a „kontroly“ vtělené do abstraktní formy. Zohýbané tvary obrazobjektů ze souboru Pain & Gain navozují dojem, že jsou výsledkem intenzivního tělesného (nebo snad strojového?) tlaku. Ve skutečnosti ale nevznikla uplatněním (de)formující síly, ale opět skrze kontrolovaný proces odlévání do předem připravené matrice. Mohli bychom o nich říct, že nejsou destruované, ale konstruované… což ovšem nic moc nemění na tom, že si od nich aspekt „násilí“ jen těžko odmýšlíme.

Vnímané jevy nám lidská mysl na základě rozpoznaných znaků spojuje s již uloženými poznatky. Tento povětšinou nápomocný, ale chybující a na předpokladech založený mechanismus dovoluje pozdější korekce, avšak jde o proces obtížný a jen zčásti úspěšný. Petr Dub jako by tématizoval vrstvení informací přes sebe, vznikání směsi neslučitelných, rozporných či oponentních „názorů“. Podle mého názoru mu přitom nejde o akcentaci ošidnosti lidského mínění či o triviálně simulovanou skutečnost, ale o fakt existence dvou paralelních stavů…” (Více z textu kurátora výstavy Jiřího Ptáčka zde…)