Co všechno bychom mohli dělat, pokud bychom nevěděli jak (Galerie TIC)

Kurátorka: Marika Kupková

Intervence na interpretaci autorských pojmů „ideologická paměť“ a „sociální nevědomí“. Instalace odkazují k dílu britského sociologa Davida Harveyho, který se věnuje převážně výkladu postmoderních politických a ekonomických procesů. Harveyho práce pro Duba představuje inspirační zdroj postihující globální provoz a aktuální krizi kapitalistického systému, který autor využívá pro demonstrování konfliktu mezi zobrazovací metodou a abstrahováním v současném umění, v obecnější rovině také konfliktu mezi zdrojovými texty a jejich „svévolnou“ interpretací či mytizací. ( Z cyklu artefakty ze salónu třídního boje, Marika Kupková, 3. 12. 2013 – 15. 1. 2014)