Projektivní test (Galerie NOD)

(spolu se Zdeňkem Porcalem)

Kurátor: Pavel Kubesa

„Dějiny jsou vlastně postupným překódováním obrazů v pojmy, postupným vysvětlováním představ, postupným od-magičtěním, postupným procesem chápání. Stanou-li se však texty nepředstavitelnými, pak už není co vysvětlovat a dějiny jsou u konce.“ Vilém Flusser (Za filosofii fotografie)