Příliš nekonkrétní informace

(akryl, plátno, mixed media)

…zatímco média specifickým způsobem rekonstruují společenské dění, lze výše popsaný model aplikovat i na určité parametry současného uměleckého provozu, který na základě institucionální úmluvy divákovy předkládá zástupné symboly reality. Symboly, jež pracující s referenčním polem mimo fyzický rozměr konkrétního uměleckého díla či galerijního prostoru a kvalita celkového zážitku je ve své podstatě podmíněna znalostí odborného výkladového aparátu. Galerijní situace v absolutní hodnotě prezentuje pouze upravenou realitu, nikoli přesný opis reálného světa a samotné umělecké lze považovat výhradně za interpretací reality či naopak pouze za samotnou skutečnost, která postrádá statut uměleckého díla. Více o cyklu Překrásná místa, vzpomínky na nejošklivější příběhy zde: http://www.petrdub.cz/works/the-most-beautiful-places-memories-of-the-most-awful-stories/?lang=cz