(RE)FRAMED

(spolu se Zdeňkem Porcalem and Markem Habrem)

„Vzor a obraz“ – prostor galerie nechává zdánlivě prázdným pro pochopení různých realit. Spoře osvětlený prostor se stává pastí na realitu – projekční místností, ve které se střetávají zastavené momenty reálného světa a jejich bezprostřední umělecká reflexe.

Více o cyklu Reframed zde…