Antimalby

Petr Dub předesílá, že se na jeho výstavě setkáme s malbou – určujícím prvkem je tedy to, že je všechno jakýmsi způsobem namalováno. Chci říct, že “malby” v podání Petra Duba fingují podobně jako orli Marcela Broodthaerse. Fungují dokonce podobně jako jakékoli obyčejné předměty použité v instalaci. Ty samozřejmě postrádají nějakou autonomní estetickou hodnotu – tu získávají až tehdy, stanou-li se součástí významově (a esteticky) koherentního celku instalace. Podobně jsem mluvil před čtrnácti dny na zahájení výstavy Pavla Sterce, který v Galerii mladých pracuje se zvonky a halogenovými světly. Jsou artefakty, které vidíme tady, na stejné “ontologické” úrovni jako zmíněné zvonky a halogenová světla? Nejsou to snad jednotlivá umělecká díla, která si zaslouží naši individualizovanou pozornost?