Stezka odvahy

(intervence ve veřejném prostoru, Psáry - Dolní Jirčany)

Motto:
„Ku příležitosti kongresu v Římě v roce 1936 Le Corbusier „architektonickou vycházku“ popsal jako prostředek k zakoušení architektury. Z architektury získáváme skrze vycházku pocit a médiem tohoto pocitu je otřes“.
(Petr Rezek, Architektonika a protoarchitektura, 2009)

Anotace:
V sobotu dne 3. 11. 2012 byl na pražském předměstí v obci Práry-Dolní Jirčany zahájen provoz permanentní umělecké intervence s názvem Stezka odvahy. Stezka věnovaná problematice „sídelní kaše“ vznikla na základě autorské spolupráce Matěje Al-Aliho, Petra Duba a Tomáše Moravce v rámci projektu Cultural Acupuncture Treatment For Suburb. CULBURB je organizován pod záštitou Centra pro současnou architekturu. Předmětem projektu je aktivace sociálního prostoru pěti evropských předměstí (Bratislavy, Budapešti, Lublaně, Prahy a Vídně) skrze „akupunkturní zásahy“.

Stezka odvahy konkrétně sestává ze třinácti zastavení lokalizovaných v běžné zástavbě obce, přičemž její podoba vychází z klasického formátu naučných stezek. Jednotlivá zastavení však nepopisují historické pamětihodnosti či přírodní úkazy, jelikož ty v daném místě jednoduše chybí. Informační panely naproti tomu opisují místní dispozice „typického městského satelitu“ a prostřednictvím nevšedního způsobu zveřejnění citací vybraných textů z teorie současného urbanismu či situačních analýz reflektují vývoj suburbanizace v ČR po roce 1989. Svou formou stezka zprostředkovává střet dvou prakticky oddělených světů – realitu všedních dní obyvatel obce a provoz odborné urbanistické teorie. Z obce se tak stalo „živé muzeum“ a galerie zároveň, přičemž stezku lze s ohledem na její charakter modelově přenést na jakékoli obdobné místo.

Více info. na www.culburb.eu