Do dichotimie obrazu (Galerie JELENÍ)

Kurátor: Edith Jeřabková

Petr Dub ale nezachází jen s předměty, jako analytika ho zajímají metody! Jestliže parafrázuje Flusserovu klasiku Do universa technických obrazů, pak ho zajímá změna, která se s obrazem děje, když obraz ztrácí svou reprezentativní funkci a je stále více polem pro “kalkulování a komputování”, pro “kosmický telematický dialog“. Čtyři různé tapety umělec řeže a skládá do geometrického obrazce, zajímají ho hraniční místa spojů a vztah celku a části. Komplikovaná, diskutovaná a dynamická prostupnost a střetávání se osobního a veřejného je zobrazena v samotné konstrukci celkového obrazu, který se v galerii, tak jako autorovy předchozí obrazy/objekty, skládá z levé a pravé strany směrem do středu a hledá své těžiště. Otevřená série obrazů/objektů započatá v roce 2014 Vlevo a vpravo od středu názorně vypovídá o Dubově potřebě angažovanosti a současně soustředěné ateliérové práce s geometrií objektů a obrazů. Abstrahováním vytlačuje z obrazu vyprávění, které přesouvá mimo obraz do názvů… (Více z textu Do dichotomie obrazu Edith Jeřábkové)

(Projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR)